เครื่องพ่นยา

เครื่องพ่นแบบติดตั้งท้ายสำหรับรถแทรกเตอร์
เครื่องพ่นสำหรับต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์
ถังพ่นสเปรย์สำหรับต่อพ่วงแทรกเตอร์