อุปกรณ์จัดการพืชอาหารสัตว์และหญ้าแห้ง

เครื่องเก็บเกี่ยวพืชและหญ้าอาหารสัตว์
เครื่องบดสับพืช/หญ้าอาหารสัตว์
เครื่องลำเลียง/จัดเก็บ/บรรจุถุง
อุปกรณ์สำหรับหญ้าแห้ง
เครื่องผสม
กระบะเทรลเลอร์ บรรทุก อาหารสัตว์