เครื่องเกี่ยวหญ้า/พลิกกลับหญ้าแห้ง

คราดกวาดหญ้า
คราดหมุน
คราดพลิกกลับหญ้า