อุปกรณ์ไถพรวน/คราด/เครื่องพ่น/เครื่องตัดหญ้า

ใบไถพลิกกลับดิน
ใบไถพรวนจาน
เครื่องไถดินดาน
เครื่องพ่นยาแบบพ่วง
เครื่องหยอดเมล็ด
เครื่องตัด/สับหญ้า