รถยกไฮดรอลิค

CM-5DLS
CM-9DCL
CM-16DH
CM-25DBCH
CM-20DBCH
CM-30TBCH