ปั๊มสูบน้ำพ่วงท้ายรถไถ

ปั๊มสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยรถแทรกเตอร์ ด้วยการหมุนด้วยมือ
ปั๊มสูบน้ำเคลื่อนด้วยรถแทรกเตอร์ ด้วยการหมุนของไฮดรอลิกและท่อยืดไสลด์
ปั๊มสูบนน้ำด้วยรถแทรกเตอร์ ด้วยการหมุนหอยโข่งขับเคลื่อนแบบไฮดรอลิค