รถแทรกเตอร์ เฟอร์รารี่

CROMO K40AR
COBRAM 60 AR
COBRAM L65 AR
Thor V95 AR
VEGA V95 DS