เครื่องอบข้าว/เมล็ดพันธุ์พืช

เครื่องอบเมล็ดพืชแบบเคลื่อนที่
รุ่น NANO 6/47 T2
เครื่องอบเมล็ดพืชแบบเคลื่อนที่
รุ่น CPT 10/77 T
เครื่องอบเมล็ดพืชแบบเคลื่อนที่
รุ่น STR 13/119 T
เครื่องอบเมล็ดพืชแบบเคลื่อนที่
รุ่น FSN 15/138 T
เครื่องอบแห้งข้าวโพด
เครื่องอบแห้งมันสำปะหลัง