ปั้มสูบน้ำต่อพ่วงรถไถ

ปั๊มน้ำพ่วงสำหรับรถแทรกเตอร์
กำลังขั้นต่ำ 15 แรงม้า
ปั๊มน้ำพ่วงสำหรับรถแทรกเตอร์
กำลังขั้นต่ำ 25 แรงม้า
ปั๊มน้ำพ่วงสำหรับรถแทรกเตอร์
กำลังขั้นต่ำ 35 แรงม้า
ปั๊มน้ำพ่วงสำหรับรถแทรกเตอร์
กำลังขั้นต่ำ 45 แรงม้า
ปั๊มน้ำพ่วงสำหรับรถแทรกเตอร์
กำลังขั้นต่ำ 55 แรงม้า