หัวขุดทำร่องน้ำ

หัวขุดร่องใบมีดเดี่ยว สำหรับขุดคูน้ำขนาดเล็ก
หัวขุดร่องใบมีดคู่ สำหรับสวนผลไม้และนาข้าว
หัวขุดร่องโรตารี่ใบมีดคู่ สำหรับสวนปาล์ม ไร่อ้อย
หัวขุดร่องโรตารี่ใบมีดคู่ สำหรับสวนกล้วย
หัวขุดร่องโรตารี่หลายทิศทางแบบใบมีดเดี่ยว
หัวขุดร่องโรตารี่หลายทิศทางแบบใบมีดเดี่ยว
หัวขุดร่องโรตารี่หลายทิศทางแบบใบมีดคู่
หัวขุดร่องโรตารี่หลายทิศทางแบบใบมีดคู่
หัวเจาะวางท่อระบายน้ำ