รถอเนกประสงค์ อีลัฟปี

รถกระเช้ายกสูง อเนกประสงค์
รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ เอเรปปี บัฟฟาโล 2 พลัส